+84 907 309 878 | hi.palmania@gmail.com
Palmania
A little bit about ...

PALMANIA

Palmania is a combination of Palmyra and Mania. Our name tells everything. We love healthy products which are naturally produced from wildly grown Palmyra trees. Our dream is to make truly natural, pure and healthy products for our customers.

PREMIUM PALMYRA NECTAR


Everything we do is pure, all-natural, additive-free, and made with our all love

__PALMANIA TEAM__

Products

MẬT THỐT NỐT HẠT

100% Mật Thốt Nốt Hạt Tự Nhiên & Nguyên Chất

PALMYRA NECTAR CRYSTAL

100% Natural Palmyra Nectar Crystal

MẬT THỐT NỐT BỘT

100% Mật Thốt Nốt Bột Tự Nhiên & Nguyên Chất

PALMYRA NECTAR

100% Natural Palmyra Nectar

MẬT THỐT NỐT SỆT

100% Mật Thốt Nốt Sệt Tự Nhiên & Nguyên Chất

SOFT PALMYRA NECTAR

100% Natural Soft Palmyra Nectar

1 2 3

BULK PACKAGING

MẬT THỐT NỐT HẠT

100% Mật Thốt Nốt Hạt Tự Nhiên & Nguyên Chất

PALMYRA NECTAR CRYSTAL

100% Natural Palmyra Nectar Crystal

MẬT THỐT NỐT BỘT

100% Mật Thốt Nốt Bột Tự Nhiên & Nguyên Chất

1 2 3 4 5 6

AWARDS

Cùng tìm hiểu về ...

PALMANIA

Palmania là sự kết hơp giữa Palmyra (Cây thốt nốt) và Mania (Sự đam mê). Tên gọi của chúng tôi nói lên tất cả. Chúng tôi yêu những sản phẩm tự nhiên, tốt cho sức khoẻ được làm từ Cây Thốt Nốt. Chúng tôi mong muốn làm ra những sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, nguyên chất và tốt cho sức khỏe không chỉ cho người tiêu dùng trong nước mà còn cho cả khách hàng quốc tế.

MẬT THỐT NỐT NGUYÊN CHẤT


Những sản phẩm chúng tôi làm ra đều là những sản phẩm nguyên chất, hoàn toàn tự nhiên, không phụ gia, không chất bảo quản, và được làm bởi tất cả tình yêu sản phẩm của chúng tôi

__ĐỘI NGŨ PALMANIA__

DÒNG TIỆN LỢI

MẬT THỐT NỐT HẠT

100% Mật Thốt Nốt Hạt Tự Nhiên & Nguyên Chất

PALMYRA NECTAR CRYSTAL

100% Natural Palmyra Nectar Crystal

MẬT THỐT NỐT BỘT

100% Mật Thốt Nốt Bột Tự Nhiên & Nguyên Chất

PALMYRA NECTAR

100% Natural Palmyra Nectar

MẬT THỐT NỐT SỆT

100% Mật Thốt Nốt Sệt Tự Nhiên & Nguyên Chất

SOFT PALMYRA NECTAR

100% Natural Soft Palmyra Nectar

1 2 3

DÒNG HIỆU QUẢ

MẬT THỐT NỐT HẠT

100% Mật Thốt Nốt Hạt Tự Nhiên & Nguyên Chất

PALMYRA NECTAR CRYSTAL

100% Natural Palmyra Nectar Crystal

MẬT THỐT NỐT BỘT

100% Mật Thốt Nốt Bột Tự Nhiên & Nguyên Chất

1 2 3 4 5 6

GIẢI THƯỞNG